nb-NOen-GB
nb-NOen-GB
t
m

1 Søk

2 Velg produkt

3 Registrer kunde

4 Bekreftelse

Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Produkt
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
Notater:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
Ikke en gyldig e-postadresse
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
Passord
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Gjenta passord
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...

Den spede start
Ideen om en campingplass ble født allerede tidlig på 70-tallet. Eiendommen lå idyllisk til helt inntil Saltdalselva. Rundt 1980 begynte de første vognene å installere seg på Nordnes under enkle forhold – to utedo og en dusj. På 80-tallet kunne bedriften tilby caravanfolket en åkerflekk for å dyrke sine egne poteter, men tilbudet måtte vike plass når behovet for utvidelse av campingplassen ble større. I 1984/85 ble de første hyttene bygd.

Dagny og Trygves sønn Tommy ble etter hvert mer involvert i driften, og i 1986 valgte Tommy å satse på en kombinert camping- og kioskdrift. Kiosken ble raskt et svært populært tilbud både for campinggjestene, lokalbefolkningen og andre veifarende. I 1989 overtok Tommy hele ansvaret for driften.

Stor utbygging
Et nytt moderne sanitæranlegg ble bygget på slutten av 80-tallet, og erstattet de enkle utedoene, til glede for alle gjestene. Den største hytta på campingen ble realisert gjennom et samarbeid med Saltdal videregående skole på Rognan. Dette var en stor hytte på 40 kvm som ble bygget ferdig på Rognan og deretter fraktet oppover til Nordnes med spesialtransport og stor ståhei en juninatt i 1992. Hytta er i dag kjent som Hytte 7.

Vanskelig omstilling
Fra begynnelsen av 90-tallet begynte utfordringene for alvor. Planene om en ny E6 gjennom Saltdal ville komme til å snu opp ned på hele driftsgrunnlaget. Valget sto mellom å legge ned eller satse for fullt. Valget var imidlertid enkelt. I planene lå bygging av en veikro og opprusting av campingplassen med utbygging av strømanlegg og kabel-TV til alle vognene og hyttene. Ombyggingen av campingplassen var ferdig i 1994, mens ferdigstillelsen av kroa skjedde samtidig som den nye E6 ble åpnet for trafikk i juni 1995. Byggeprosjektet ble svært kostbart og inntektene ble ikke som forventet. Dermed startet noen tunge år som endte med konkurs våren 1999. Etter en turbulent sommer fikk Tommy igjen overta anlegget 1. august 1999. Det nye driftsselskapet fikk navnet Nordnes Camp & Bygdesenter AS.


Omorganisering
I mars 2005 omorganiserte Tommy driften og leide ut kroa til Tove Berg, som sto for krodriften fram til 1. august 2006. Da ble krodriften igjen lagt inn under Nordnes Camp & Bygdesenter, med Tommy som ansvarlig krovert.
I 2005 ble bosnieren Nisvet Dzinic ansatt, først gjennom et sysselsettingsprosjekt gjennom NAV.  Han kom til Norge med familien sin som flyktning i 2002.  Etter hvert fikk Nisvet fast ansettelse, og gikk i god lære hos Tove Berg som var kjøkkenansvarlig på kroa fram til høsten 2012.

 

Ny profil ga positive resultater

Den nye profilen til kroa ble etter hvert klar – vi skulle satse på norsk hjemmelaget tradisjonsmat og middagsbufféter.  Dette viste seg å være en fornuftig satsning, og i 2010 ble kroa kåret av DHL-Guiden til beste veikro mellom Bodø og Trondheim. I løpet av 4 år fra 2007 til 2011 doblet kroa sin omsetning.  Den positive utviklingen har fortsatt i årene etter, og i dag er det Nisvet Dzinic som sammen med Tommy er kjøkkenansvarlig.  Nisvet har i løpet av de årene han har jobbet på Nordneskroa blitt en meget dyktig kokk, og en spesialist på norsk tradisjonsmat!


Turistinformasjon

I 2007 etablerte vi også helårsåpen turistinformasjon på Nordnes.  Saltdal Turistinformasjon drives gjennom et nært samarbeid med Saltdal kommune.


Fiske og nordlys
De siste årene har campingplassen hatt en meget positiv utvikling.  Nordnes er blitt den store fiskecampingen i Saltdal for sportsfiskerne som strømmer til Saltdalselva i stadig større antall.  Nordnes er eneste lokale fiskekortselger, og vi selger kort for hele elva. Hyttene er gjerne forhåndsbestilt et år i forveien til fiskesesongen starter den 15. juli!

Også nordlysturistene har begynt å strømme til Nordnes.  Fra vinteren 2012/2013 begynte det å komme stadig flere nordlysturister.  De finner Nordnes som et godt og rimelig alternativ til å bo på kostbare hoteller lenger nord.  Svært mange kommer fra Polen.  De reiser gjerne med fly til Oslo eller Trondheim.  Derfra tar de tog til Røkland.  Der henter vi dem på stasjonen og gir dem en uforglemmelig opplevelse i løpet av 2-3 dager før de reiser hjem igjen samme veien.

 

Vi ser lyst på veien videre for Nordnes Camp & Bygdesenter.