nb-NOen-GB
nb-NOen-GB
t
m

1 Søk

2 Velg produkt

3 Registrer kunde

4 Bekreftelse

Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Produkt
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
Notater:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
Ikke en gyldig e-postadresse
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
Passord
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Gjenta passord
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...

FAKTA OM SALTDALSELVA

Saltdalselva ligger i Saltdal kommune i Nordland fylke og har både laks, sjøørret og sjørøye. Lakseførende strekning er ca. 65,5 km og nedslagsfeltet er på ca 1.544 km². Eneste innsjø er Vassbotnvann som ligger i en sideelv. Vannstanden i hovedelva svinger derfor relativt raskt etter nedbørsmengde. Dessverre opplevde også Saltdalselva en kraftig tilbakegang i fangstene av laks på 80- og 90-tallet. Fisket etter laks ble derfor stoppet i 1997 i håp om at dette ville bidra til å bygge opp stammen. I 2001 ble det igjen åpnet for laksefiske med strenge reguleringer. De senere årene har fisket i Saltdalselva tatt seg kraftig opp, og elva er blitt svært attraktiv. I tillegg til laks er elva kjent for sin store sjøørret. Sjørøye kan fiskes i enkelte kulper i nedre del av elva opp til Vassbotnvann. Saltdalselva er godt egnet for både fluefiske og fiske med sluk. Elva er mest kjent for å være en fin fluefiskeelv. Saltdalselva har et ordnet system for fiske med inndeling i soner/vald. Antall fiskekort er begrenset. Det selges både sesongkort, ukekort og døgnkort. Fiskestrekningen i Saltdalselva er ca.40 km lang, og strekker seg fra utløpet ved Rognan til Storjord. I tillegg er det tillatt å fiske i Junkerdalselva og Lønselva. Fiskekortsalget omfatter i 16 fiskesoner. Øvre Saltdal er den lengste sonen og strekker seg ca. 15 km nedover elva fra Storjord til Nordnes. I den nederste delen av elva er det mange mindre soner. Mer informasjon finner du på <a href="https://lakseelver.no/elver/saltdalselva" target="_blank">saltdalselva.no</a>

FISKEKORT

Fiskesesongen i Saltdalselva starter 15. juli. Fram til 31. august er det lov å fiske både etter laks og sjøørret. Fra 1. september til 15. september er det kun lov å fiske sjøørret. Fisket i Saltdalselva er strengt regulert med kvotebasert fiske både på laks, sjøørret og sjørøye. Oppdaterte fiskeregler finner du på www.saltdalselva.no. Nordnes Camp & Bygdesenter er eneste lokale kortselger for Saltdalselva, og vi selger kort for alle soner. Det ordinære kortsalget starter 1. mai, men det er mulig å forhåndsbestille kort i perioden fram til da. Har du spørsmål om kjøp av fiskekort, eller ønsker å forhåndsbestille, ta kontakt med Tommy på telefon 950 69 426 eller send en mail til post@nordnescamp.no. På nettbutikken Scanatura kan man kjøpe fiskekort med kreditt- eller betalingskort (Mastercard og Visa). Systemet åpner for salg den 1. mai. Sesongkort er det mulig å kjøpe på enkelte soner, men antallet er begrenset, og det kan forekomme loddtrekning på enkelte soner. På døgnkort og ukekort kan det også forekomme loddtrekning på enkelte soner i åpningsdøgnene.